Những cô giáo tương lai xinh đẹp, tài năng

(VTC News) - Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 tổ chức cuộc thi “Nét đẹp sinh viên HPU2 lần thứ X”, thu hút đông đảo nữ sinh tham gia

Những cô giáo tương lai xinh đẹp, tài năng - Ảnh 1

Bùi Thị Cẩm

Những cô giáo tương lai xinh đẹp, tài năng - Ảnh 2

Đặng Thị Bảy

Những cô giáo tương lai xinh đẹp, tài năng - Ảnh 3

Kim Nhật Tiểu Hồng

Những cô giáo tương lai xinh đẹp, tài năng - Ảnh 4

Mai Thị Sự

Những cô giáo tương lai xinh đẹp, tài năng - Ảnh 5

Nguyễn Phương Dung

Những cô giáo tương lai xinh đẹp, tài năng - Ảnh 6

Nguyễn Thanh Mai

Những cô giáo tương lai xinh đẹp, tài năng - Ảnh 7

Nguyễn Thị Hải Yến

Những cô giáo tương lai xinh đẹp, tài năng - Ảnh 8

Nguyễn Thị Hảo

Những cô giáo tương lai xinh đẹp, tài năng - Ảnh 9

Nguyễn Thị Liên

Những cô giáo tương lai xinh đẹp, tài năng - Ảnh 10

Nguyễn Thị Quỳnh Trang

Những cô giáo tương lai xinh đẹp, tài năng - Ảnh 11

Nguyễn Thị Thu Huyền

Những cô giáo tương lai xinh đẹp, tài năng - Ảnh 12

Nguyễn Thu Trang

Những cô giáo tương lai xinh đẹp, tài năng - Ảnh 13

Phạm Thảo Trang

Những cô giáo tương lai xinh đẹp, tài năng - Ảnh 14

Phan Thị Hồng Nhung

Những cô giáo tương lai xinh đẹp, tài năng - Ảnh 15

Phan Thúy Quỳnh

Những cô giáo tương lai xinh đẹp, tài năng - Ảnh 16

Trần Huy Diệu Linh

Những cô giáo tương lai xinh đẹp, tài năng - Ảnh 17

Trần Thu Trang

Những cô giáo tương lai xinh đẹp, tài năng - Ảnh 18

Trịnh Nguyệt Ánh