Những cô gái ngây thơ và “địa ngục” xứ người

    Báo Công An Nhân Dân
    Gốc

    Thanh, một cô gái vừa thoát từ ổ quỷ Trung Quốc, kể, các cô gái Việt bị nhốt trong hầm tối hoặc trên tầng thượng, khi có khách đến phải xếp hàng cho khách sờ nắn. Khi ưng rồi, cô gái đó phải phục vụ mọi yêu cầu của khách. Nếu làm khách phật ý, các cô sẽ bị đám vệ sĩ lôi ra đánh đập dã man. Có cô còn bị hình phạt tự tay đào hố rồi đứng xuống cho chúng lấp đất.>> Địa danh “Shongbai” và cuộc gặp gỡ bất ngờ / Học tiếng Trung để tìm con nơi đất khách

    Nguồn CAND: http://www.cand.com.vn/vi-VN/xahoi/2008/12/106665.cand