Những chuyến tàu siêu tốc trên thế giới

Trên thế giới có nhiều loại tàu siêu tốc, đạt vận tốc từ 200 đến hơn 300 dặm mỗi giờ, trong đó có Maglev Train, CRH380A, Transrapid TR-09...

Những chuyến tàu siêu tốc trên thế giới - Ảnh 1

Tàu Maglev Train của Nhật Bản có tốc độ nhanh nhất thế giới: 374 dặm/giờ

Những chuyến tàu siêu tốc trên thế giới - Ảnh 2

Tàu CRH380A của Trung Quốc có vận tốc lên tới 302 dặm/giờ

Những chuyến tàu siêu tốc trên thế giới - Ảnh 3

Tàu Transrapid TR-09 của Đức đạt vận tốc 279 dặm/giờ

Những chuyến tàu siêu tốc trên thế giới - Ảnh 4

Với sức chứa tới 446 hành khách, tàu AVG Italo của Ý chạy siêu tốc: 223 dặm/giờ

Những chuyến tàu siêu tốc trên thế giới - Ảnh 5

Tàu Talgo 350 cuar Taay Ban Nha có vận tốc 223 dặm/giờ

Những chuyến tàu siêu tốc trên thế giới - Ảnh 6

Tàu KTX 2 của Hàn Quốc có sức chứa từ 268 - 500 khách, với vận tốc 190 dặm/giờ

Những chuyến tàu siêu tốc trên thế giới - Ảnh 7

Chiếc tàu khổng lồ E5 Series Shinkansen Hayabusa có sức chứa 731 hành khách, vận tốc tối đa là 186 dặm/giờ

Những chuyến tàu siêu tốc trên thế giới - Ảnh 8

Tàu TGV Réseau của Pháp có 361 ghế, vận tốc tối đa đạt 183 dặm/giờ

Những chuyến tàu siêu tốc trên thế giới - Ảnh 9

Tàu TVG Duplex của Pháp chở được 508 hành khách, đạt vận tốc tối đa là 200 dặm/giờ

Những chuyến tàu siêu tốc trên thế giới - Ảnh 10

Tàu siêu tốc THSR 700T của Đài Loan có vận tốc 186 dặm/giờ