Những chuyện khác thường của 'chúa đảo' Tuần Châu

Từ một thành viên đoàn tàu không số, ông Đào Hồng Tuyển có hành trình khác thường để trở thành "chúa đảo" Tuần Châu cùng nhiều hành động và phát ngôn đặc biệt.

Nguyên Anh - Hạ Minh