Những chú dơi di động siêu hạng mọi thời đại

Batman Forever, Brave and the Bold, Arkham Knight, The Tumbler... là những chú dơi di động (Batmobile) siêu hạng mọi thời đại.

Batman Forever Batmobile

Brave and the Bold Batmobile

Batman Beyond Batmobile

Dark Knight Returns Tank

Arkham Knight Batmobile

The Animated Series Dragster

The Tumbler

Batmobile 1960

Tim Burton Batmobile

Batman v Superman Batmobile