Những chính sách mới có hiệu lực từ 1/12/2016

Trong tháng 12/2016, nhiều chính sách mới sẽ có hiệu lực. Đáng chú ý, đó là sự thay đổi về tiêu chí xác định thôn, xã đặc biệt khó khăn, áp dụng hỗ trợ kinh phí đào tạo trình độ sơ cấp và đào tạo dưới 3 tháng đối với người khuyết tật, đồng bào dân tộc thiểu số nghèo, bổ sung quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán,...

Ngăn chặn xung đột thông tin trên mạng

Nghị định 142/2016/NĐ-CP ban hành ngày 14/10/2016 sẽ chính thức có hiệu lực từ 1/12/2016 tới đây.

Nghị định quy định nguyên tắc, nội dung, biện pháp, hợp tác quốc tế và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân đối với hoạt động ngăn chặn xung đột thông tin trên mạng tại Việt Nam.

Nội dung chi tiết Nghị định 142/2016/NĐ-CP xem tại đây .

Hỗ trợ đào tạo sơ cấp cho người khuyết tật, đồng bào dân tộc thiểu số

Thông tư số 152/2016/TT-BTC quy định quản lý và sử dụng kinh phí hỗ trợ đào tạo trình độ sơ cấp và đào tạo dưới 3 tháng chính thức có hiệu lực từ 04/12/2016.

Theo đó, hỗ trợ chi phí đào tạo đối với người khuyết tật theo quy định của Luật Người khuyết tật và các văn bản hướng dẫn Luật tối đa 6 triệu đồng/người/khóa học.

Hỗ trợ người thuộc hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo; người thuộc hộ nghèo ở các xã, thôn, bản đặc biệt khó khăn theo quy định của Thủ tướng Chính phủ tối đa 4 triệu đồng/người/khóa học.

Những chính sách mới có hiệu lực từ 1/12/2016 - Ảnh 1

Thông tư số 152/2016/TT-BTC quy định về mức hỗ trợ kinh phí đào tạo cho nhiều nhóm đối tượng

Hỗ trợ người dân tộc thiểu số, người thuộc diện được hưởng chính sách ưu đãi người có công với cách mạng theo quy định của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng, người thuộc hộ nghèo theo quy định của Thủ tướng Chính phủ, người thuộc hộ gia đình bị thu hồi đất nông nghiệp, đất kinh doanh theo quy định tại Quyết định số 63/2015/QĐ-TTg; lao động nữ bị mất việc làm, ngư dân tối đa 3 triệu đồng/người/khóa học.

Người thuộc hộ cận nghèo theo quy định của Thủ tướng Chính phủ hỗ trợ tối đa 2,5 triệu đồng/người/khóa học.

Người học là phụ nữ, lao động nông thôn khác không thuộc các đối tượng quy định nêu trên, mức hỗ trợ tối đa 2 triệu đồng/người/khóa học.

Nội dung chi tiết Thông tư số 152/2016/TT-BTC xem tại đây .

Sửa đổi bổ sung quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán

Những chính sách mới có hiệu lực từ 1/12/2016 - Ảnh 2

Nghị định 145/2016/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung quy định xử phạt trong lĩnh vực chứng khoán

Nghị định 145/2016/NĐ-CP ban hành ngày 01/11/2016 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 108/2013/NĐ-CP ngày 23/9/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán, thị trường chứng khoán sẽ có hiệu lực từ ngày 15/12/2016.

Nghị định này bổ sung quy định phạt tiền từ 400 - 700 triệu đồng đối với hành vi làm giả tài liệu trong hồ sơ chào bán cổ phiếu riêng lẻ mà không bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Nội dung chi tiết Nghị định 145/2016/NĐ-CP xem tại đây .

Tiếp nhận, trả kết quả giải quyết TTHC qua bưu điện

Quyết định 45/2016/QĐ-TTg ban hành ngày 19/10/2016 chính thức có hiệu lực từ 16/12/2016.

Nội dung quyết định về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích, tổ chức, cá nhân có thể lựa chọn một trong các hình thức sau đây khi thực hiện thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích:

Gửi hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính
Nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính
Gửi hồ sơ và nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính

Nội dung chi tiết Quyết định 45/2016/QĐ-TTg xem tại đây .

Thay đổi tiêu chí xác định thôn đặc biệt khó khăn

Những chính sách mới có hiệu lực từ 1/12/2016 - Ảnh 3

Quyết định 50/2016/QĐ-TTg quy định tiêu chí xác định thôn đặc biệt khó khăn

Quyết định 50/2016/QĐ-TTg ngày 03/11/2016 về tiêu chí xác định thôn đặc biệt khó khăn, xã thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2016 - 2020 chính thức có hiệu lực từ ngày 20/12/2016.

Theo đó, thôn đặc biệt khó khăn là thôn có 1 trong 2 tiêu chí sau:

Một, tổng tỷ lệ hộ nghèo và cận nghèo từ 65% trở lên (trong đó tỷ lệ hộ nghèo từ 35% trở lên) theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều giai đoạn 2016 - 2020.

Hai, tổng tỷ lệ hộ nghèo và cận nghèo từ 55% trở lên (các tỉnh khu vực Đông Nam Bộ và khu vực Đồng bằng sông Cửu Long từ 30% trở lên) theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều giai đoạn 2016 - 2020 và có 2 trong 3 yếu tố sau (đối với các thôn có số hộ dân tộc thiểu số từ 80% trở lên, cần có 1 trong 3 yếu tố): Trục chính đường giao thông thôn hoặc liên thôn chưa được cứng hóa theo tiêu chí nông thôn mới; từ 60% trở lên số phòng học cho lớp mẫu giáo chưa được kiên cố; chưa có Nhà văn hóa - Khu thể thao thôn theo quy định của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Nội dung chi tiết Quyết định 50/2016/QĐ-TTg xem tại đây .

Theo An Nhi (Tổng hợp)/Gia đình Việt Nam

Nguồn: http://www.giadinhvietnam.com/nhung-chinh-sach-moi-co-hieu-luc-tu-1122016-c33207.html