Những chính sách mới có hiệu lực từ 1/11/2016

Kể từ ngày 1/1/2016 tới đây, một số chính sách mới sẽ chính thức có hiệu lực, trong đó có những thay đổi về việc đánh giá học sinh tiểu học, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ được đưa vào sử dụng, sửa đổi, bổ sung về giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất,...

Thông tư số 30/2014/TT-BGDĐT: Đánh giá học sinh tiểu học theo 3 mức

Thông tư 22/2016/TT-BGDĐT chính thức có hiệu lực từ ngày 6/11/2016.

Thông tư này sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định đánh giá học sinh tiểu học ban hành kèm theo Thông tư số 30/2014/TT-BGDĐT ngày 28/8/2014 của Bộ Giáo dục & Đào tạo.

Nội dung thông tư quy định: Có 3 mức đánh giá học sinh tiểu học, đó là: Hoàn thành tốt, hoàn thành và chưa hoàn thành.

Hoàn thành tốt: thực hiện tốt các yêu cầu học tập của môn học hoặc hoạt động giáo dục
Hoàn thành: thực hiện được các yêu cầu học tập của môn học hoặc hoạt động giáo dục
Chưa hoàn thành: chưa thực hiện được một số yêu cầu học tập của môn học hoặc hoạt động giáo dục

Việc đánh giá theo 3 mức sẽ được giáo viên thực hiện vào giữa kỳ, cuối mỗi học kỳ.

Ngoài ra, Thông tư 22 cũng quy định: Thông qua quá trình đánh giá thường xuyên đến giữa và cuối mỗi học kỳ, lượng hóa mỗi năng lực, phẩm chất thành ba mức: Tốt, Đạt, Cần cố gắng.

Nội dung chi tiết Thông tư 22/2016/TT-BGDĐT.

Thông tư số 6/2016/TT-BGTVT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ

Thông tư được Bộ Giao thông vận tải ban hành ngày 8/4/2016 và chính thức có hiệu lực từ 1/11/2016.

Quy chuẩn quy định về hệ thống báo hiệu đường bộ, bao gồm hiệu lệnh của người điều khiển giao thông, tín hiệu đèn giao thông, biển báo hiệu, vạch kẻ đường, cọc tiêu, tường bảo vệ và rào chắn, cột km, mốc lộ giới, gương cầu lồi, dải phân cách có lan can phòng hộ.

Tổng cục Đường bộ Việt Nam là đơn vị có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện Quy chuẩn trên toàn mạng lưới đường bộ; triển khai thực hiện trên hệ thống quốc lộ; xây dựng các bộ định hình hướng dẫn việc thiết kế và lắp đặt hệ thống báo hiệu đường bộ, bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ theo Quy chuẩn này.

Nội dung chi tiết Thông tư số 6/2016/TT-BGTVT.

Những chính sách mới có hiệu lực từ 1/11/2016 - Ảnh 1

Những chính sách mới có hiệu lực từ 1/11/2016

Thông tư số 32/2016/TT-BYT: Quy định chi phí bắt buộc bên nhờ mang thai hộ chi trả

Thông tư số 32/2016/TT-BYT có hiệu lực từ ngày 1/11/2016.

Nội dung thông tư quy định việc chi trả các chi phí thực tế để bảo đảm chăm sóc sức khỏe sinh sản của bên nhờ mang thai hộ vì mục đích nhân đạo.

Theo đó, các chi phí bắt buộc bên nhờ mang thai hộ chi trả gồm: Chi phí đi lại tới cơ sở khám bệnh, chữa bệnh để được tư vấn, khám, kiểm tra, theo dõi sức khỏe, thực hiện dịch vụ, kỹ thuật y tế: xác định theo giá ghi trên vé, hóa đơn, hoặc giấy biên nhận thanh toán với chủ phương tiện.

Đồng thời, chi trả chi phí liên quan đến vấn đề y tế…

Nội dung chi tiết Thông tư số 32/2016/TT-BYT.

Nghị định số 135/2016/NĐ-CP: Sửa đổi, bổ sung về việc đấu giá quyền sử dụng đất

Nghị định số 135/2016/NĐ-CP có hiệu lực từ 15/11/2016 với nội dung sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước

Điểm đáng chú ý nhất trong đó là những sửa đổi quy định thu tiền sử dụng đất khi nhà nước giao đất.

Cụ thể, tổ chức kinh tế, hộ gia đình, cá nhân được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất thì tiền sử dụng đất phải nộp là số tiền trúng đấu giá.

Việc xác định giá khởi điểm cụ thể như sau: Giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất đối với trường hợp đấu giá quyền sử dụng đất mà diện tích tính thu tiền sử dụng đất của thửa đất hoặc khu đất đấu giá có giá trị (tính theo giá đất trong Bảng giá đất) từ 30 tỷ đồng trở lên đối với các thành phố trực thuộc trung ương; từ 10 tỷ đồng trở lên đối với các tỉnh miền núi, vùng cao; từ 20 tỷ đồng trở lên đối với tỉnh còn lại là giá đất cụ thể do Sở Tài nguyên và Môi trường xác định, chuyển cho Hội đồng thẩm định giá đất của địa phương do Sở Tài chính làm thường trực Hội đồng tổ chức thẩm định, trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt.

Nội dung chi tiết Nghị định số 135/2016/NĐ-CP.

Theo An Nhi (Tổng hợp)/Gia đình Việt Nam

Nguồn: http://www.giadinhvietnam.com/nhung-chinh-sach-moi-co-hieu-luc-tu-1112016-c31216.html