Những chiêu “ghi điểm”… trượt

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Thường xuất hiện trong đám đông con gái, thích được hội con gái chú ý bằng cách kể những câu chuyện phóng đại sự thật.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=53&NewsId=55168