Những chiến binh samurai cuối cùng của Nhật Bản từ năm 1863-1900

15 hình ảnh hiếm hoi về những chiến binh samurai cuối cùng của Nhật Bản từ năm 1863-1900

Những chiến binh samurai cuối cùng của Nhật Bản từ năm 1863-1900

Những bức ảnh sau đây lưu lại hình ảnh của những dũng sĩ samurai từ năm 1863-1900. Không chỉ có nam nhân, bộ ảnh này còn có cả những chiến binh nữ khí thế anh dũng

Những chiến binh samurai cuối cùng của Nhật Bản từ năm 1863-1900 - Ảnh 1

Nữ chiến binh samurai huyền thoại

Những chiến binh samurai cuối cùng của Nhật Bản từ năm 1863-1900 - Ảnh 2

Nói đến Nhật Bản không thể không nói đên chiến binh samurai

Những chiến binh samurai cuối cùng của Nhật Bản từ năm 1863-1900 - Ảnh 3

Những chiến cồn của samurai như một huyền thoại

Những chiến binh samurai cuối cùng của Nhật Bản từ năm 1863-1900 - Ảnh 4

Chiến binh samurai oai dũng

Những chiến binh samurai cuối cùng của Nhật Bản từ năm 1863-1900 - Ảnh 5

Chiến binh samurai luôn được tưởng nhớ

Những chiến binh samurai cuối cùng của Nhật Bản từ năm 1863-1900 - Ảnh 6

lưu truyền ...

Những chiến binh samurai cuối cùng của Nhật Bản từ năm 1863-1900 - Ảnh 7

cho đến ngày nay

Những chiến binh samurai cuối cùng của Nhật Bản từ năm 1863-1900 - Ảnh 8

Chiến binh samurai không chỉ có Nam nhân ma ...

Những chiến binh samurai cuối cùng của Nhật Bản từ năm 1863-1900 - Ảnh 9

còn có cả những Nữ nhân

Những chiến binh samurai cuối cùng của Nhật Bản từ năm 1863-1900 - Ảnh 10

Những bức ảnh cuối cùng của nhưng chiến binh samurai

Những chiến binh samurai cuối cùng của Nhật Bản từ năm 1863-1900 - Ảnh 11

Những chiến binh đã đi vào tiềm thức mọi người ...

Những chiến binh samurai cuối cùng của Nhật Bản từ năm 1863-1900 - Ảnh 12

Như một huyền thoại ...

Những chiến binh samurai cuối cùng của Nhật Bản từ năm 1863-1900 - Ảnh 13

tồn tại ..

Những chiến binh samurai cuối cùng của Nhật Bản từ năm 1863-1900 - Ảnh 14

Cho đến ngày nay

Những chiến binh samurai cuối cùng của Nhật Bản từ năm 1863-1900 - Ảnh 15

và mai sau

Những chiến binh samurai oai dũng và những chiến công huyền thoại của họ còn được tưởng nhớ, lưu truyền lại cho đến ngày nay.

Theo Thúy Hà / Gia Đình Việt Nam

Nguồn: http://www.giadinhvietnam.com/nhung-chien-binh-samurai-cuoi-cung-cua-nhat-ban-tu-nam-1863-1900-c29341.html