Những chiếc di động 'huyền thoại' từng làm say đắm lòng người

Hãy cùng nhìn lại những chiếc điện thoại di động từng "làm mưa làm gió" trên thị trường nay chỉ còn vang bóng.

Những chiếc di động 'huyền thoại' từng làm say đắm lòng người - Ảnh 1

Những chiếc di động 'huyền thoại' từng làm say đắm lòng người - Ảnh 2

Những chiếc di động 'huyền thoại' từng làm say đắm lòng người - Ảnh 3

Những chiếc di động 'huyền thoại' từng làm say đắm lòng người - Ảnh 4

Những chiếc di động 'huyền thoại' từng làm say đắm lòng người - Ảnh 5

Những chiếc di động 'huyền thoại' từng làm say đắm lòng người - Ảnh 6

Những chiếc di động 'huyền thoại' từng làm say đắm lòng người - Ảnh 7

Những chiếc di động 'huyền thoại' từng làm say đắm lòng người - Ảnh 8