Những chàng "công nông" học đường

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Về khoản “tám” thì bảo đảm con gái cũng chào thua mấy anh chàng này. Theo như lời kể của H (trường MĐC) thì mấy chàng "công công" có cái miệng dẻo còn hơn... kẹo kéo.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=53&NewsId=51198