Những câu nói bất hủ của Fidel Castro

Là một người có tài diễn thuyết và hùng biện, những phát ngôn của lãnh tụ Fidel Castro luôn mạnh mẽ, đầy sức nặng và truyền cảm hứng.

Những câu nói bất hủ của Fidel Castro - Ảnh 1

Linh Anh - Tú Oanh