Những cảnh quay đầu tiên của Mưa Sao Băng

[Kênh14] - Dù bị phê bình thê thảm, Mưa Sao Băng vẫn nhẹ nhàng "lăn bánh" dưới niềm tin tựa núi của đạo diễn Kha Hàn Thần.