Những cánh chim Hải Âu

    Báo Nhân Dân
    Gốc

    ND - Trong giới nhiếp ảnh từ lâu nhiều người đã khâm phục tài năng trí tuệ và sức sáng tạo của 14 tay máy nữ thuộc câu lạc bộ nhiếp ảnh Hải Âu thành phố Hồ Chí Minh.

    Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=134448&sub=80&top=43