Những cai ngục thần chết

    Báo Công An Nhân Dân
    Gốc

    Tù nhân tại nhà tù Corcoran bị nhốt trong xà lim hơn 20 tiếng mỗi ngày và chỉ được phép ra sân 10 giờ mỗi tuần. Khoảng thời gian hít thở không khí này chính là lúc các cuộc đấu diễn ra và nếu họ không chết vì đánh nhau thì cũng chết vì súng của cai ngục.

    Nguồn CAND: http://www.cand.com.vn/vi-VN/quocte/2009/5/112621.cand