Những cách làm hiệu quả

ND- Buổi giao ban hằng tháng của Bộ Chỉ huy quân sự (CHQS) Thừa Thiên-Huế được mở đầu bằng những thước phim về cảnh quan môi trường, hình ảnh hoạt động và lời bình, nói rõ điểm mạnh, yếu, phương hướng cần khắc phục của các cơ quan, đơn vị trên máy chiếu.