Những bức tượng Phật lớn nhất thế giới

Vĩ đại cả về quy mô và vẻ đẹp, những tượng Phật lớn nhất thế giới này sẽ khiến nhiều người muốn đến thăm một lần...

Tượng đại Phật Kamakura, thành phố Kamakura, Nhật Bản. Tượng đại Phật Kamakura cao 13m, nặng gần 93 tấn.

Tượng đại Phật Kamakura, thành phố Kamakura, Nhật Bản. Tượng đại Phật Kamakura cao 13m, nặng gần 93 tấn.

Đầu Phật Ayutthaya, thành phố Ayutthaya của Thái Lan. Hiện tại, chưa có thông tin chính xác về chiều cao hay cân nặng của đầu Phật này. Tuy nhiên, nó đã có hơn 200 năm lịch sử.

Đầu Phật Ayutthaya, thành phố Ayutthaya của Thái Lan. Hiện tại, chưa có thông tin chính xác về chiều cao hay cân nặng của đầu Phật này. Tuy nhiên, nó đã có hơn 200 năm lịch sử.

Tượng Phật Gal Viharaya, Sri Lanka. Bức tượng ngồi cao 4,6m, tượng đứng cao 7m.

Tượng Phật Gal Viharaya, Sri Lanka. Bức tượng ngồi cao 4,6m, tượng đứng cao 7m.

Tượng Phật Hyderabad, thành phố Hyderabad, Ấn Độ. Tượng Phật Hyderabad cao 17m, nặng 320 tấn.

Tượng Phật Hyderabad, thành phố Hyderabad, Ấn Độ. Tượng Phật Hyderabad cao 17m, nặng 320 tấn.

Tượng Lạc Sơn Đại Phật, tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc. Chiều cao 71m, vai rộng 7m.

Tượng Lạc Sơn Đại Phật, tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc. Chiều cao 71m, vai rộng 7m.

Tượng Phật Monywa, thành phố Monywa, Myanmar. Tượng Phật nằm cao 20m, dài 90m, tượng Phật đứng cao 123m.

Tượng Phật Monywa, thành phố Monywa, Myanmar. Tượng Phật nằm cao 20m, dài 90m, tượng Phật đứng cao 123m.

Tượng Phật ở Thủ đô Bangkok, Thái Lan. Bức tượng Phật được mạ vàng dài 46m và cao 15m.

Tượng Phật ở Thủ đô Bangkok, Thái Lan. Bức tượng Phật được mạ vàng dài 46m và cao 15m.

Tượng Phật Tian Tan (Phật lớn), đảo Lantau, Hồng Kông (Trung Quốc). Tượng Phật lớn cao 34m và nặng 250 tấn.

Tượng Phật Tian Tan (Phật lớn), đảo Lantau, Hồng Kông (Trung Quốc). Tượng Phật lớn cao 34m và nặng 250 tấn.

Tượng Phật Ushiku Daibutsu, thành phố Ushiku, Nhật Bản. Bức tượng này có chiều cao 120m.

Tượng Phật Ushiku Daibutsu, thành phố Ushiku, Nhật Bản. Bức tượng này có chiều cao 120m.

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/nhung-buc-tuong-phat-lon-nhat-the-gioi-post576739.antd