Những bức tranh đẹp mê hồn trên ruộng lúa

Tỉnh Liêu Ninh, đông bắc Trung Quốc đang là điểm hút khách du lịch với những bức tranh đặc sắc được thể hiện trên các ruộng lúa.

Theo Sputniks, để biến ruộng lúa thành các tác phẩm nghệ thuật, những người nông dân cần phải tuân thủ các kỹ thuật gieo cấy nhất định và phải nắm rõ tốc độ phát triển mùa màng. Tuy nhiên, các bức tranh đẹp được thể hiện trên ruộng lúa chỉ có thể chiêm ngưỡng từ trên cao, Nhân dân Nhật báo cho hay.

Việc biến ruộng lúa thành các bức tranh nghệ thuật đã có ở Nhật từ những năm 1990, song cho tới giờ xu hướng này mới phổ biến ở Trung Quốc.

Hoài Linh