Những bức ảnh lịch sử để đời về Nhà Trắng của Mỹ (2)

Năm 1974, Nhà Trắng đã trở thành một sân bay bất đắc dĩ khi binh nhất Robert K. Preston đánh cắp một chiếc trực thăng ở Maryland và hạ cánh xuống đây.

Những bức ảnh lịch sử để đời về Nhà Trắng của Mỹ (2) - Ảnh 1

Máy bay của phi công huyền thoại Harry Atwood hạ cánh trên Nhà Trắng ngày 14/7/1911. Ảnh: GettyImages.

Những bức ảnh lịch sử để đời về Nhà Trắng của Mỹ (2) - Ảnh 2

Nhà bác học nữ Marie Curie (ở giữa) được Tổng thống Mỹ Warren G. Harding đón tiếp ở Nhà Trắng năm 1921. Ảnh: GettyImages.

Những bức ảnh lịch sử để đời về Nhà Trắng của Mỹ (2) - Ảnh 3

Tổng thống Hardingđón tiếp đại diện các bộ tộc Da Đỏ ở Nhà Trắng ngày 15/11/1921. Ảnh: GettyImages.

Những bức ảnh lịch sử để đời về Nhà Trắng của Mỹ (2) - Ảnh 4

Nhà Trắng năm 1928. Ảnh: GettyImages.

Những bức ảnh lịch sử để đời về Nhà Trắng của Mỹ (2) - Ảnh 5

Tổng thống Mỹ Franklin D. Roosevelt và gia đình trong Nhà Trắng năm 1940. Ảnh: GettyImages.

Những bức ảnh lịch sử để đời về Nhà Trắng của Mỹ (2) - Ảnh 6

Nhà Trắng trong mùa đông năm 1948. Ảnh: GettyImages.

Những bức ảnh lịch sử để đời về Nhà Trắng của Mỹ (2) - Ảnh 7

Tổng thống Dwight Eisenhower và gia đình ở Nhà Trắng ngày 20/12/1956. Ảnh: GettyImages.

Những bức ảnh lịch sử để đời về Nhà Trắng của Mỹ (2) - Ảnh 8

Nha Trắng thập niên 1960. Ảnh: GettyImages.

Những bức ảnh lịch sử để đời về Nhà Trắng của Mỹ (2) - Ảnh 9

Trong phòng ăn của Nhà Trắng, năm 1962. Ảnh: GettyImages.

Những bức ảnh lịch sử để đời về Nhà Trắng của Mỹ (2) - Ảnh 10

Phòng xanh năm 1962. Ảnh: GettyImages.

Những bức ảnh lịch sử để đời về Nhà Trắng của Mỹ (2) - Ảnh 11

Biên đạo múa Eugene Loring và các vũ công tập điệu múa "Billy the Kid' trong Phòng Đông của Nhà Trắng, ngày 22/5/1962. Ảnh: GettyImages.

Những bức ảnh lịch sử để đời về Nhà Trắng của Mỹ (2) - Ảnh 12

Chiếc trực thăng lỗ chỗ vết đạn do binh nhất Robert K. Preston đánh cắp từ căn cứ Meade ở Maryland hạ cánh xuống bãi cỏ phía Nam Nhà Trắng ngày 16/2/1974. Ảnh: GettyImages.

Những bức ảnh lịch sử để đời về Nhà Trắng của Mỹ (2) - Ảnh 13

Nữ minh tinh Ann Margret biểu diễn trong Nhà Trắng ngày 16/5/1975. Ảnh: GettyImages.

Những bức ảnh lịch sử để đời về Nhà Trắng của Mỹ (2) - Ảnh 14

Trẻ em chơi "săn trứng" trong lễ hội Phục sinh ở Nhà Trắng năm 1986. Ảnh: GettyImages.