Những “bóng ma” theo chân di dân (Kỳ cuối)

    Báo Đầu Tư
    1 đăng lạiGốc

    (CATP) Ma chài, ma lai, ma gà, bùa ngải... là những quan niệm lạc hậu mang nặng yếu tố mê tín dị đoan từ bao đời nay đã ăn sâu trong nếp nghĩ của đồng bào dân tộc thiểu số, đặc biệt trong cộng đồng người H,Mông. Đã có hàng...

    Nguồn Đầu Tư: http://www.congan.com.vn/phong_su_dieu_tra/20081230.85897/copy_of_20081230.58655/20090220.79086.html