Những bóng hồng người Kurd trên chiến trường đánh IS ở Mosul

Những nữ chiến binh người Kurd tham gia tích cực trong cuộc chiến chống phiến quân IS ở thành phố Mosul, Iraq.

Những bóng hồng người Kurd trên chiến trường đánh IS ở Mosul - Ảnh 1

Một nữ chiến binh người Kurd cầm vũ khí trong cuộc chiến chống phiến quân IS ở Bashiqa, gần thành phố Mosul, ngày 3/11.

Những bóng hồng người Kurd trên chiến trường đánh IS ở Mosul - Ảnh 2

Nữ chiến binh người Kurd ngắm bắn các căn cứ của nhóm IS ở Bashiqa hôm 3/11.

Những bóng hồng người Kurd trên chiến trường đánh IS ở Mosul - Ảnh 3

Hình ảnh nữ chiến binh người Kurd trên chiến trường đánh IS ở Bashiqa hôm 3/11.

Những bóng hồng người Kurd trên chiến trường đánh IS ở Mosul - Ảnh 4

Những cô gái dũng cảm vào vị trí trong cuộc chiến chống IS ở Iraq.

Những bóng hồng người Kurd trên chiến trường đánh IS ở Mosul - Ảnh 5

Hai chiến binh người Kurd chia sẻ những viên đạn ở Bashiqa hôm 3/11.

Những bóng hồng người Kurd trên chiến trường đánh IS ở Mosul - Ảnh 6

Các nữ chiến binh người Kurd cố gắng đóng góp sức mình trong cuộc chiến chống IS ở Bashiqa, gần Mosul.

Những bóng hồng người Kurd trên chiến trường đánh IS ở Mosul - Ảnh 7

Nữ chiến binh người Kurd sử dụng súng trường ngắm bắn phiến quân IS ở Bashiqa.

Những bóng hồng người Kurd trên chiến trường đánh IS ở Mosul - Ảnh 8

Hình ảnh những cô gái dũng cảm trên chiến trường đánh IS ở Bashiqa hôm 3/11.

Những bóng hồng người Kurd trên chiến trường đánh IS ở Mosul - Ảnh 9

Nữ chiến binh người Kurd với mái tóc dài đang kiểm tra vũ khí trong cuộc giao tranh với tổ chức khủng bố IS ở Bashiqa.

Những bóng hồng người Kurd trên chiến trường đánh IS ở Mosul - Ảnh 10

Một nữ binh người Kurd cầm những viên đạn trên tay ở Bashiqa ngày 3/11.

Những bóng hồng người Kurd trên chiến trường đánh IS ở Mosul - Ảnh 11

Những bóng hồng người Kurd cầm vũ khí ngồi trò chuyện trên chiến trường đánh IS ở Iraq.

Những bóng hồng người Kurd trên chiến trường đánh IS ở Mosul - Ảnh 12

Cái nắng chói chang không làm nhụt quyết tâm tiêu diệt phiến quân IS của những cô gái người Kurd.

Những bóng hồng người Kurd trên chiến trường đánh IS ở Mosul - Ảnh 13

Một nữ binh người Kurd vác súng trên vai trên chiến trường đánh IS ở Bashiqa ngày 3/11. (Nguồn ảnh: Reuters).