Những bản sao của Lý Tiểu Long trong game

    Báo An Ninh Thủ Đô
    Gốc

    Không chỉ có ảnh hưởng lớn ở lĩnh vực điện ảnh, diễn viên võ thuật nổi tiếng này còn là hình tượng của rất nhiều nhân vật trong trò chơi.

    Nguồn ANTĐ: http://gamethu.net/News/Chuyen-game/2009/02/3B9AEFC9