Những bà vợ chỉ để “ngắm”

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Chồng làm ở một công ty nước ngoài nên về kinh tế, Tâm phải băn khoăn nhiều. Một lần, đọc được lời khuyên trên một tạp chí phụ nữ “đẹp để giữ chồng”, Tâm càng hăng hái hơn với công cuộc tự làm đẹp cho bản thân mình.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=54&NewsId=45533