Nhựa vào “câu lạc bộ 1 tỷ USD”

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    1 đăng lạiGốc

    Hanoinet - Có mặt tại hơn 40 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới, sản phẩm nhựa Việt Nam (VN) đang hướng đến con số 1 tỷ USD giá trị xuất khẩu (XK) trong năm nay, tăng gần 43% so với năm trước.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=15&NewsId=55256