Nhựa Đà Nẵng thay đổi phương án phát hành cổ phiếu

    Báo VnEconomy
    Gốc

    Nhựa Đà Nẵng thay đổi phương án phát hành thêm cổ phiếu để tăng vốn, đầu tư mở rộng sản xuất kinh doanh...

    Nguồn VnEconomy: www.vneconomy.vn/?cat_name=07&home=detail&id=57907288ab2c01&page=category