Nhựa Bình Minh: Kế hoạch nới room dự kiến hoàn tất trong năm nay

Cổ phiếu Nhựa Bình Minh (mã BMP) kể từ đầu năm đến nay đã tăng 65% lên 198.000 đồng/cp, trở thành hiện tượng của sàn Tp.HCM cùng với câu chuyện thoái vốn của SCIC.

Trong cuộc gặp gần nhất, báo cáo của CTCP Chứng khoán Tp.HCM (HSC) chỉ ra rằng ban lãnh đạo Nhựa Bình Minh cho biết tháng 8 tổng doanh thu của BMP ước đạt 338 tỷ đồng (tăng 27% so với cùng kỳ),s ản lượng tiêu thụ tăng 23% cùng kỳ, đạt 7.264 tấn, con số này tốt hơn dự kiến sau khi tháng 7 doanh thu của công ty chỉ đạt 314 tỷ đồng (giảm 6% cùng kỳ) do một khách hàng dự án xây dựng lớn hoãn mua hàng.

Nhựa Bình Minh: Kế hoạch nới room dự kiến hoàn tất trong năm nay - Ảnh 1

Giá cổ phiếu BMP trong 1 năm trở lại đây

HSC cho rằng sau 8 tháng, LNTT có thể đạt 590 tỷ đồng. Với giả định là công ty giữ được tỷ suất lợi nhuận trước thuế là 26%, theo HSC ước tính LNTT Q3 của BMP có thể đạt 203 tỷ đồng, tăng 41% so với cùng kỳ. Theo đó LNTT 9 tháng sẽ đạt 628,55 tỷ đồng (tăng 27,77% so với cùng kỳ). Riêng trong Q3, KQKD tăng trưởng mạnh so với cùng kỳ có thể được giải thích một phần là do Q3/2015 kết quả đạt kém với LNTT giảm 18,26% so với cùng kỳ do chi phí liên quan đến chiết khấu cho sản phẩm nhựa HDPE đã ảnh hưởng đến tỷ suất lợi nhuận. Với ước tính trên, sau 9 tháng BMP đã hoàn thành 71,2% kế hoạch doanh thu và 104% kế hoạch LNTT.

HSC dự báo LNTT và LNST năm 2016 lần lượt là 737 tỷ đồng (tăng trưởng 10,8%) và 605,7 tỷ đồng (tăng trưởng 16,7%). EPS 2016 là 12.006 đồng, theo đó dự phóng P/E là 16,08 lần.

Cho năm 2017, HSC dự báo BMP sẽ đạt doanh thu thuần 3.754 tỷ đồng (tăng trưởng 13,6%) trong khi đó LNTT dự báo là khoảng 801,8 tỷ đồng (tăng trưởng 8,8%) với tỷ suất lợi nhuận gộp giảm do cạnh tranh gia tăng. Do đó, EPS 2017 dự báo là 12.576 đồng và dự phóng P/E 2017 là 15,35 lần.

Nhựa Bình Minh: Kế hoạch nới room dự kiến hoàn tất trong năm nay - Ảnh 2

Thương vụ M&A với DPC dự kiến sẽ hoàn tất trước cuối năm

Qua trao đổi với chuyên viên phân tích của HSC, đại diện BMP cho biết công ty hiện đang làm việc với đơn vị tư vấn để quyết định tỷ lệ hoán đổi. BMP dự kiến sẽ hoàn thiện kế hoạch hoán đổi và sớm trình HĐQT để phê duyệt. Sau đó, công ty kỳ vọng sẽ hoàn tất thương vụ này trong năm 2016. BMP đã được cổ đông phê duyệt kế hoạch mua lại CTCP Nhựa Đà Nẵng (DPC – HNX) vào đầu năm nay bằng cách nâng tỷ lệ sở hữu tại công ty này lên 100% từ mức 29,05% hiện tại. Tỷ lệ hoán đổi cổ phiếu dự kiến là 100:27.

Có nghĩa là cứ 100 cổ phiếu DPC sẽ được hoán đối lấy 27 cổ phiếu BMP. Với tổng số cổ phiếu DPC đang lưu hành là 2.237.280 cổ phiếu, BMP sẽ phải phát hành 428.886 cổ phiếu mới để mua vào 70,95% cổ phần còn lại tại DPC.