Nhựa Bình Minh bị phạt và truy thu thuế hơn 8,6 tỷ đồng

Nhựa Bình Minh bị áp dụng hình thức xử phạt và biện pháp khắc phục hậu quả là truy thu thuế với tổng số tiền hơn 8,66 tỷ đồng.

Hình ảnh mang tính chất minh họa (Nguồn: SMoney.vn)

Công ty CP Nhựa Bình Minh (Nhựa Bình Minh, Mã HoSE: BMP) vừa công bố thông tin bất thường đến Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM, việc bị Tổng Cục thuế xử phạt vi phạm hành chính về Thuế qua thanh tra thuế.

Cụ thể, Nhựa Bình Minh đã bị cơ quan thuế kết luận là có hành vi khai sai dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp quy định; Khai sai không dẫn đến thiếu số thuế giá trị gia tăng phải nộp.

Ngoài ra, công ty còn có tình tiết tăng nặng là vi phạm nhiều lần.

Vì vậy, Nhựa Bình Minh bị áp dụng hình thức xử phạt và biện pháp khắc phục hậu quả là truy thu thuế với tổng số tiền hơn 8,66 tỷ đồng.

Cơ quan thuế yêu cầu ông Chaowalit Treejak là Tổng Giám đốc, đại diện cho Nhựa Bình Minh nghiêm chỉnh chấp hành quyết định xử phạt. Nếu quá thời hạn thì sẽ bị cưỡng chế theo quy định.

Vừa qua, Nhựa Bình Minh cũng đã có báo cáo kết quả kinh doanh sau 6 tháng đầu năm 2023.

Theo đó, Nhựa Bình Minh ghi nhận doanh thu 2.797 tỷ đồng, giảm 4% so với nửa đầu năm ngoái nhưng do chi phí vốn giảm, nên công ty báo lãi ròng 575,4 tỷ đồng, tăng hơn gấp đôi so với cùng kỳ năm 2022.

Ở thời điểm 30/6/2023, tổng tài sản của Nhựa Bình Minh đạt 3.526 tỷ đồng, tăng gần 500 tỷ đồng so với đầu năm. Trong đó, lượng tiền mặt và tiền gửi ngân hàng chiếm gần 60% tài sản, tương đương 2.052 tỷ đồng.

Ở bên kia bảng cân đối kế toán, Nhựa Bình Minh ghi nhận số nợ phải trả tại thời điểm kết thúc quý 2/2023 là hơn 770 tỷ đồng, tăng vọt đến 82% so với hồi đầu năm nay, nguyên nhân chủ yếu đến từ sự gia tăng của các khoản nợ ngắn hạn.

Theo đó nợ ngắn hạn gia tăng ở nhiều các khoản mục so với hồi đầu năm: Phải trả người bán ngắn hạn tăng từ 91,3 tỷ đồng lên 145,2 tỷ đồng, Thuế và các khoản phải nộp nhà nước tăng từ 65,2 tỷ đồng lên 195,5 tỷ đồng…

Tại thời điểm 30/6/2023, vốn chủ sở hữu của Công ty đạt 2.756 tỷ đồng, vốn điều lệ là 818 tỉ đồng.

Lê Hải - Thanh Bình

Nguồn Pháp Luật Plus: https://www.phapluatplus.vn/thuong-truong/nhua-binh-minh-bi-phat-va-truy-thu-thue-hon-86-ty-dong-d198908.html