Nhu cầu hàng hóa tết Mậu Tý 2008 sẽ tăng cao

    Báo Hà Nội Mới
    Gốc

    (HNM) - Theo Sở Thương mại Hà Nội vừa dự báo, tổng mức lưu chuyển hàng hóa bán lẻ tại Hà Nội trong tháng Tết Nguyên đán Mậu Tý sẽ tăng trên 30% so với các tháng trong năm và tăng trên 20% so với Tết Đinh Hợi 2007, lượng hàng hóa giá trị quy đổi khoảng 6.500 tỷ đồng.

    Nguồn Hà Nội Mới: http://www.hanoimoi.com.vn/vn/42/149567