Nhóm teen "bay" trong nhà nghỉ

    Báo An Ninh Thế Giới
    Gốc

    12 thanh thiếu niên trong đó có 4 nữ điên cuồng "bay" trong tiếng nhạc chói tai. Khi công an ập vào, cả nhóm vẫn còn đang "phê" thuốc, không biết gì.

    Nguồn ANTG: http://vitinfo.com.vn/muctin/ANPL/40008/default.aspx