Nhóm giáo sư Hoa Kỳ đầu tiên bắt đầu giảng dạy tại Việt Nam

(HNM) - Theo Quỹ Giáo dục Việt Nam (VEF), nhóm giáo sư Hoa Kỳ đầu tiên đã bắt đầu giảng dạy tại các trường ĐH Việt Nam theo một chương trình hỗ trợ giáo dục của chính phủ Hoa Kỳ.