Nhóm du khách hốt hoảng đuổi theo chiếc ô tô trôi xuống vực

THÁI LAN - Một nhóm du khách hốt hoảng khi phát hiện chiếc xe bản tải đang đỗ trên bãi bất ngờ trôi thẳng xuống vực.

Đinh Tuấn

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/nhom-du-khach-hot-hoang-duoi-theo-chiec-o-to-troi-xuong-vuc-2251971.html