Nhóm đối thoại Việt Nam-Mỹ về vấn đề da cam/đi-ô-xin: Rất cần sự cảm thông và chia sẻ của người dân Mỹ

    Gốc

    “Có bao nhiêu người thực sự biết đến hậu quả của chất độc da cam/đi-ô-xin đối với con người và môi trường Việt Nam chứ chưa nói đến có bao nhiêu người hỗ trợ cho việc giải quyết nó?”...

    Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/qdnd/baongay.quocte.thegioivoivietnam.23876.qdnd