Nhóm đối thoại Việt-Mỹ bàn về vấn đề chất độc da cam

    1 đăng lạiGốc

    Nhóm đối thoại kênh II Việt-Mỹ đã nhóm họp cùng các tổ chức phi chính phủ ngày 26/9 nhằm chia sẻ thông tin về năm lĩnh vực ưu tiên của nhóm trong hai năm tới liên quan đến vấn đề chất độc da cam/điôxin tại Việt Nam.

    Nguồn VTC News: http://www.vnanet.vn/TrangChu/VN/tabid/58/itemid/215312/Default.aspx