Nhóm đối thoại Mỹ-Việt về chất độc da cam/dioxin họp tại Washington

    Báo Người Lao Động
    1 đăng lạiGốc

    (NLĐ) - Ngày 2-6, tại thủ đô Washington đã diễn ra phiên họp lần thứ tư của Nhóm đối thoại Mỹ-Việt về chất độc da cam/dioxin, với chủ đề: “Mỹ và Việt Nam: Cùng nhau giải quyết các vấn đề di sản chiến tranh”.

    Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/20090604012836953P0C1002/nhom-doi-thoai-myviet-ve-chat-doc-da-camdioxin-hop-tai-washington.htm