Nhóm đảo chính tại Ghi-nê tuyên bố điều hành Chính phủ

    Báo Nhân Dân
    Gốc

    Ngày 26-12 cho biết, lãnh đạo nhóm đảo chính tại Ghi-nê, đại úy M.Ca-ma-ra tuyên bố chính quyền quân sự tạm thời do ông này lãnh đạo sẽ điều hành đất nước đến khi tổ chức cuộc bầu cử tự do và minh bạch trước tháng 12-2010.

    Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=137960&sub=82&top=45