Nhóm đặc trách giáo dục Việt-Mỹ họp tại Hà Nội

    Báo VTC News
    3 đăng lạiGốc

    Nhóm đặc trách giáo dục Việt Nam-Hoa Kỳ đã tiến hành phiên họp đầu tiên tại Hà Nội ngày 22/9 nhằm bàn thảo những cách thức thúc đẩy và làm sâu sắc mối quan hệ giữa hai nước trong hợp tác giáo dục đại học.

    Nguồn VTC: http://www.vnanet.vn/TrangChu/VN/tabid/58/itemid/268669/Default.aspx