Nhóm cổ đông NorgesBank mạnh tay chi hơn 161 tỷ đồng gom DPM

BizLIVE - Nhóm nhà đầu tư nước ngoài này đã mua vào hơn 3,8 triệu cổ phiếu để nâng tổng mức sở hữu lên 26.662.860 cổ phiếu, ứng với 7,02% cổ phần DPM.

Với giá đóng cửa phiên ngày 6/1 là 41.900 đồng/cổ phiếu, nhóm nhà đầu tư nước ngoài đã phải chi ra gần 161,55 tỷ đồng để nâng tỷ lệ sở hữu tại DPM lên 7,02%.

Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí – CTCP (mã DPM) có báo cáo về thay đổi sở hữu của nhóm nhà đầu tư nước ngoài.

Theo đó, nhóm nhà đầu tư nước ngoài bao gồm cả Ngân hàng Trung ương Na Uy Norges Bank đã mua vào thành công lượng lớn cổ phiếu DPM nhằm nâng tỷ lệ sở hữu.

Cụ thể, Amersham Industries Limited và Norges Bank đã lần lượt mua vào 716.450 và 2.903.330 cổ phiếu DPM, The CH/SE Asia Invesment Holdings (Singapore) PTE.LTDC từ mức sở hữu là 0 cổ phiếu đã mua vào 205.820 cổ phiếu để trở thành cổ đông của DPM.

Sau giao dịch, tỷ lệ sở hữu của Amersham Industries Limited tăng lên 1,6% vốn, tỷ lệ sở hữu của Norges Bank tăng từ 1,36% lên 2,12% vốn DPM.

Vậy là, nhóm nhà đầu tư ngoại - mà người được ủy quyền công bố thông tin là bà Trương Ngọc Phượng - đã nâng lượng sở hữu DPM từ 22.807.260 cổ phiếu, tương ứng 6% vốn, lên 26.662.860 cổ phiếu, ứng với 7,02% vốn DPM.

Giao dịch thực hiện ngày 6/1/2014. Ngày thay đổi tỷ lệ sở hữu của nhóm nhà đầu tư này tại DPM là ngày 9/1/2014.

Chốt phiên ngày hôm qua, 7/1/2014, cổ phiếu DPM bất ngờ tăng trần, đạt 42.400 đồng/cổ phiếu, tăng 0,5% so với giá chốt phiên ngày 6/1 là 41.900 đồng/cổ phiếu và là giá cao nhất của cổ phiếu này trong suốt 10 phiên giao dịch gần đây.

Với giá đóng cửa phiên ngày 6/1 là 41.900 đồng/cổ phiếu, nhóm nhà đầu tư nước ngoài đã phải chi ra gần 161,55 tỷ đồng để nâng tỷ lệ sở hữu tại DPM lên 7,02%.