Nhóm ''Bộ Tứ'' kêu gọi Israel, Palestine thương lượng hòa bình

    Báo VTC News
    Gốc

    Nhóm ''Bộ Tứ'' đồng bảo trợ cho lộ trình hòa bình Trung Đông gồm Liên minh châu Âu (EU), Liên hợp quốc, Nga và Mỹ đã kêu gọi Israel và Palestine nối lại và tiếp tục các cuộc thương lượng hòa bình đang bế tắc hiện nay.

    Nguồn VTC: http://www.vnanet.vn/TrangChu/VN/tabid/58/itemid/275843/Default.aspx