Nhớ nhé... quê anh ở Thái Bình

    Báo Quân Đội Nhân Dân
    Gốc

    San tìm thấy Tiểu đội trưởng Tô Ngọc Lâm sau trận đánh khốc liệt trên điểm cao Păk Cụt vào chiều ngày 9-6-1971. Lâm bị thương rất nặng vào bụng, một phần khúc ruột sổ ra ngoài. Máu đổ ra đã đen quánh quanh chỗ Lâm nằm.

    Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/qdnd/baongay.chinhtri.hauphuongquandoi.47908.qdnd