Nhớ hoa tháng 4!

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Những cơn mưa đầu hạ thoáng qua để lại nắng mai nhẹ nhàng trên những tùm lá ngọc bích, phố phường Hà Nội lại nhộn nhịp huyên náo.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=55&NewsId=145848