Nhớ bác Sáu Bồ tát!

    Gốc

    Đám tang Anh hùng Lao động Nguyễn Vĩnh Nghiệp không nhiều nước mắt, bởi ai cũng biết phương châm sống của ông: ghét sự ồn ào, phô trương và không thích người nghèo phải nặng lòng vì mình

      Nguồn Người Lao Động: http://www.nld.com.vn/tintuc/chinh-tri-xa-hoi/207166.asp