NHNN sửa Thông tư 13 sát hơn với tình hình thực tế

(Chinhphu.vn)- Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, chiều ngày 27/9 Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã ban hành Thông tư số 19/2010/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung một số Điều của Thông tư 13/2010/TT-NHNN ngày 20/5/2010 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quy định về các tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của tổ chức tín dụng.

Theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam nghiên cứu ý kiến của Ủy ban Giám sát Tài chính Quốc gia, tình hình thực tế, lộ trình tăng vốn pháp định của các tổ chức tín dụng và chủ trương của Chính phủ về hạ lãi suất để sửa đổi, bổ sung ngay một số nội dung quy định tại Thông tư 13/2010/TT-NHNN sắp có hiệu lực vào ngày 1/10 tới đây.