NHNN kiểm tra "nóng" hoạt động mua bán ngoại tệ

(Vietstock) – NHNN sẽ tổ chức kiểm tra ngay hoạt động mua bán ngoại tệ tại một số TCTD vì có thông tin mua bán vượt trần quy định.

Đầu giờ chiều nay (02/11), Ngân hàng Nhà nước (NHNN) phát đi thông báo rằng Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng thuộc NHNN sẽ tổ chức kiểm tra ngay hoạt động mua bán ngoại tệ với khách hàng và trên thị trường liên ngân hàng tại một số tổ chức tín dụng (TCTD), chi nhánh ngân hàng nước ngoài để đảm bảo việc thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật.

Theo thông báo này, NHNN cho biết trong vài ngày qua, sau khi Chính phủ ban hành Nghị định số 95/2011/NĐ-CP ngày 20/10/2011 và NHNN đã có văn bản số 8373/NHNN-QLNH ngày 25/10/2011 chỉ đạo các TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài triển khai các nội dung liên quan, thị trường ngoại hối đã bước đầu đi vào ổn định. Về cơ bản, các TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đã nghiêm chỉnh chấp hành các quy định về quản lý ngoại hối của NHNN.

Tuy nhiên, qua phản ánh tới đường dây nóng của NHNN, vẫn còn hiện tượng một số tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài mua bán ngoại tệ với tỷ giá vượt trần quy định của NHNN. Việc này ảnh hưởng bất lợi đến hiệu lực của các chính sách mới, sự ổn định của thị trường ngoại hối cũng như hoạt động kinh doanh của các tổ chức tín dụng.

Để đảm bảo việc thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật, Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng sẽ tổ chức kiểm tra ngay hoạt động mua bán ngoại tệ với khách hàng và trên thị trường liên ngân hàng tại một số tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.