NHNN họp với các TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài

NHNN cho biết tiếp tục điều hành linh hoạt công cụ CSTT phù hợp với diễn biến kinh tế vĩ mô, tiền tệ nhằm đảm bảo thanh khoản, hỗ trợ tín dụng phục vụ nền kinh tế và kiểm soát lãi suất hợp lý

Ngày 24/9/2013, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã tổ chức họp với các tổ chức tín dụng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại Việt Nam. Cuộc họp do Phó Thống đốc NHNN Nguyễn Đồng Tiến và Phó Thống đốc Lê Minh Hưng đồng chủ trì, với sự tham dự của lãnh đạo một số đơn vị thuộc NHNN và các tổ chức tín dụng (TCTD), chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại Việt Nam.

Tại buổi họp, Phó Thống đốc Nguyễn Đồng Tiến thay mặt Ban lãnh đạo NHNN đánh giá cao nỗ lực của các TCTD và chi nhánh ngân hàng nước ngoài trong việc thực hiện các chủ trương chính sách của Chính phủ và NHNN trong lĩnh vực ngân hàng; qua đó đóng góp cho sựthành công và phát triển của ngành Ngân hàng nói riêng và nền kinh tế đất nước nói chung.

Trong 9 tháng đầu năm 2013, Việc triển khai tích cực của các TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với các giải pháp điều hành của Chính phủ và NHNN đã góp phần giảm mặt bằng lãi suất thị trường. Các TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đều tăng trưởng tín dụng ở mức phù hợp với chỉ tiêu NHNN. Tín dụng tăng cao hơn so với cùng kỳ năm 2012 và có xu hướng cải thiện; cơ cấu tín dụng tập trung vào các lĩnh vực ưu tiên theo chủ trương của Chính phủ.

Đại diện các TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đều khẳng định những kết quả điều hành chính sách tiền tệ của NHNN đã có tác động tích cực nhằm ổn định hoạt động hệ thống ngân hàng, thanh khoản hệ thống được cải thiện, lãi suất huy động và lãi suất cho vay giảm, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, kiềm chế lạm phát.

Trong thời gian tới, NHNN tiếp tục điều hành linh hoạt công cụ chính sách tiền tệ phù hợp với diễn biến kinh tế vĩ mô, tiền tệ nhằm đảm bảo thanh khoản, hỗ trợ nguồn tín dụng phục vụ nền kinh tế và kiểm soát lãi suất thị trường ở mức hợp lý. NHNN cũng sẽ theo dõi sát tình hình hoạt động tín dụng của các TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, kịp thời xử lý các khó khăn, vướng mắc trong quan hệ tín dụng giữa TCTD với khách hàng; chỉ đạo các TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài tiếp tục tập trung vốn tín dụng vào các lĩnh vực ưu tiên theo chủ trương của Chính phủ, thực hiện các giải pháp xử lý nợ xấu và phòng ngừa, hạn chế nợ xấu gia tăng. Tích cực phối hợp với các bộ, ngành liên quan trong việc xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và xử lý các vướng mắc liên quan đến hoạt động tín dụng.

NHNN cũng yêu cầu các TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài quán triệt và tổ chức thực hiện tốt các giải pháp về tín dụng theo chủ trương của Chính phủ và chỉ đạo của NHNN tại Chỉ thị số 01/CT-NHNN ngày 31/1/2013 và Chỉ thị 03/CT-NHNN ngày 18/7/2013. Các TCTD, chi nhánh NHNN chủ động làm việc với khách hàng vay nhằm tháo gỡ khó khăn , vướng mắc trong quan hệ tín dụng, hỗ trợ khách hàng vượt qua khó khăn và tiếp tục duy trì hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Theo NHNN