NHNH: Tín dụng đến cuối tháng 4 đã lên tới 5,76%, cao nhất 8 năm

Với con số vừa được Thống đốc Lê Minh Hưng công bố mới đây, tăng trưởng tín dụng 4 tháng đầu năm đã đạt mức kỷ lục 8 năm qua.

Báo cáo tại hội nghị Thủ tướng đối thoại doanh nhân “Đồng hành cùng doanh nghiệp”, Thống đốc Lê Minh Hưng cho biết tình hình cho vay ngành ngân hàng đổ vào nền kinh tế trong năm qua.

Đáng chú ý, theo số liệu được vị Tư lệnh ngành ngân hàng công bố, thì tín dụng 4 tháng đầu năm tính đến ngày 30/4 đã đạt 5,76%.

Các con số tăng trưởng tín dụng thống kê từ các cơ quan trước đó cũng phản ánh tình trạng đột biến của tín dụng 4 tháng đầu năm trong năm nay. Cụ thể, tại buổi họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 4/2017, tăng trưởng tín dụng đến ngày 20/4 được công bố ở mức 4,86%, tăng mạnh so với tăng trưởng tín dụng do Chính phủ công bố một tháng trước đó 2,81%.

Còn theo số liệu ước tính của UBGSTCQG, hết tháng 4/2017, tín dụng tăng khoảng 5,2%, cao hơn cùng kỳ 2016 là 4,2%.

Như vậy, số liệu tăng trưởng tín dụng do NHNN cao hơn cả. Với mức 5,76%, đây là mức cao nhất trong 8 năm trở lại đây.

Số liệu tăng trưởng tín dụng 4 tháng đầu năm đã được Tư lệnh ngành ngân hàng công bố mới đây

Sau giai đoạn tín dụng tăng trưởng nóng lên tới 11,16% trong 4 tháng đầu năm 2009, tăng trưởng tín dụng lần lượt đạt mức 5,58% năm 2010 và 5,29% năm 2011 và ghi nhận mức tăng trưởng âm trong năm 2012. Giai đoạn sau đó, tăng trưởng tín dụng 4 tháng đầu năm đều ở mức khá thấp.