Nhịp sống công nghệ tuần 3/11 - 9/11

Mạng xã hội Việt Nam sẽ có 90 triệu người dùng vào năm 2020, taxi công nghệ vẫn phải gắn mào, Facebook mở rộng sản xuất sang Việt Nam là những tin công nghệ đáng chú ý tuần qua.

Quân Bảo