Nhịp cầu nối hai nền văn hóa

    Báo Công An Nhân Dân
    Gốc

    Trong giao lưu văn hóa Việt - Nga, nhà Việt Nam học xuất sắc người Nga, Giáo sư Viện sĩ Nicolai Ivanovits Niculin (1931 - 2006).

    Nguồn CAND: http://www.cand.com.vn/vi-VN/vanhoa/2008/8/98019.cand