Nhìn ra thế giới: Các giải pháp và công nghệ giúp tăng năng suất nông nghiệp

Dân số thế giới đang gia tăng, điều này đặt ra thách thức về an ninh lương thực và bài toàn tăng năng suất nông nghiệp toàn cầu. Trên khắp thế giới, các nước đều đang nỗ lực để ứng dụng các phương pháp thông minh vào sản xuất nông nghiệp nhằm tăng năng suất như ứng dụng máy móc nông nghiệp tiên tiến, công nghệ sản xuất thực phẩm trên sa mạc.

Dữ liệu lớn có thể là lựa chọn mới cho các nhà sản xuất thiết bị nông nghiệp. Công ty thiết bị nông nghiệp hàng đầu thế giới John Deere đang cho ra đời máy kéo làm đất tự động đầu tiên của mình, sử dụng trí tuệ nhân tạo và dữ liệu nông học để lập bản đồ và cày ruộng chính xác để chuẩn bị gieo trồng.

Nhu cầu đầu tư vào nông nghiệp thông minh đang gia tăng trên thế giới nhằm giải quyết tình trạng thiếu lao động, sản lượng cây trồng thấp.

Các công ty thiết bị nông nghiệp coi công nghệ nông nghiệp chính xác là giải pháp khả thi để giúp nông dân giảm chi phí trong khi tăng sản lượng cây trồng.

Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình!

Thực hiện : Vân Hương

Nguồn Quốc Hội TV: https://www.quochoitv.vn/nhin-ra-the-gioi-cac-giai-phap-va-cong-nghe-giup-tang-nang-suat-nong-nghiep