Nhìn lại thế giới năm 2007

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Thế giới năm 2007 không chứng kiến biến động lớn, có chăng chỉ là sự gia tăng giá dầu lửa tới mức xấp xỉ 100USD/thùng và sự kéo dài dai dẳng của cuộc khủng hoảng thị trường bất động sản ở Mỹ.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=17&NewsId=33662