Nhìn lại quan hệ kinh tế Việt - Pháp

    Gốc

    Dự kiến năm 2007, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu giữa Việt Nam và Pháp đạt 1,7 tỷ Euro, tăng 14,3% so với năm 2006...

    Nguồn VnEconomy: www.vneconomy.vn/?cat_name=10&home=detail&id=9d539943843425&page=category